Offline tổng kết 2020 của NAC

Offline tổng kết 2020 của NAC

Mặc dù được thông báo sát ngày nhưng những nhà đầu tư tại quỹ vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tham dự, một số nhà đầu tư ở xa sẵn sàng chung vui với quỹ qua internet.
HLV Đỗ Quý Duy phát biểu và chia sẻ định hướng tới các nhà đầu tư tại quỹ.

Tất cả nâng ly chúc mừng thành công 2020 và hướng tới 2021.

Cuối buổi, các nhà đầu tư cùng quỹ lưu lại tấm hình lưu niệm kèm sự hào phóng của các nhà đầu tư đã có thành quả năm 2020.

Buổi offline được tài trợ toàn bộ bởi các nhà đầu tư đã có thành tích trong năm 2020. Khép lại buổi offline, NAC tổng kết được những gì đã làm và mục tiêu trong năm 2021, cảm ơn sự dẫn dắt của các HLV, đặc biệt là ông Đỗ Quý Duy, cảm ơn sự đồng hành của các nhà đâu tư.