Khoá huấn luyện N3M1 ngày 14/3

Khoá huấn luyện N3M1 ngày 14/3

Mở đầu khoá huấn luyện là nội dung “tài chính trong bất động sản” qua sự chia sẻ hết sức chuyên sâu và nhiệt tình của HLV – Nguyễn Tuấn Anh.

Với phần chia sẻ của mình, HLV Nguyễn Tuấn Anh đã đưa ra nhiều ví dụ cũng như góc nhìn khác nhau trong việc cơ cấu tài chính trong bất động sản, các nhà đầu tư đều thấy rằng những kiến thức – trải nghiệm được đúc kết và chia sẻ là hoàn toàn hữu ích.

Phần tiếp theo của khoá huấn luyện, các nhà đầu tư được đi thực tế những thị trường đang nóng ở khu vực miền Bắc dưới sự hướng dẫn – chia sẻ của HLV địa tô – Ông Đỗ Quý Duy.

Trong chuyến đi, nhưng cơ hội đầu tư hấp dẫn được hé lộ nhưng tuân thủ kỷ luật của khoá huấn luyện thì những deal đang trong quá trình đầu tư sẽ chưa được chia sẻ thông tin rộng rãi.
Cuối cùng, khoá huấn luyện khép lại thời gian huấn luyện trực tiếp dưới sự tổng hợp của HLV – Đỗ Quý Duy.