Phó tổng thư ký hiệp hội bất động sản Việt Nam
Kinh nghiệm: hơn 30 năm

Nguyen Van DinhTrưởng phòng KH doanh nghiệp lớn
Kinh nghiệm: hơn 17 năm

Giám đốc KD tập đoàn BDS Hải Phát
Hơn 10 năm KN